Odstranjevanje naplavljenega materiala na HE Doblar I - jez Podselo

Za Soške elektrarne Nova Gorica na jezu Podselo smo odstranjevali naplavljen mulj izpred izpustnih kanalov za izpust vode in vtočnih kanalov po katerih teče voda na turbine.