Poseki

Ne izvajamo klasičnih posekov v gozdovih. Že 25 let pa izvajamo poseke ob daljnovodih in ob telefonskih kablih. Specializirali smo se tudi za odstanjevanje dreves v urbanih središčih, kjer se zaradi pomanjkanja prostora ali raznih ovir ne more izvesti klasično podiranje drevesa. Tega odstranimo ali s posekom od zgoraj navzdol ali pa si pomagamo z raznimi avtodvigali. Očistimo tudi razne vodotoke ali zagozdeno drevje v soteskah. Vsi delavci imajo NPK in večina jih ima šolo iz arboristike.

Posek drevesa v Cerknem

Posek brežine nad cesto na odseku Ušnik - Plave

Posek smreke v Idriji

Posek brežine pred nadaljnjo postavitvijo podajno lovilnega sistema

.