Zaščita brežin

Del našega izvajanja predstavlja tudi zaščita brežin. V kombinaciji s strokovnim znanjem in prilagojenimi delovnimi sredstvi smo sposobni izvesti vsa dela. Zaposleni so višinski delavci, ki imajo veliko izkušenj. Pri delu si pomagamo od helikopterske oskrbe delovišča, do odstranjevanja nevarnih delov brežin z miniranjem. Pri postavljanju podajno lovilnih sistemov uporabljamo ročne alpinistične ter specialne vrtalne garniture.


Edini 8.000 kJ podajno lovilni sistem v Sloveniji postavljen v rekordnem času v Trbovljah nad Lafargem po skalnem podoru leta 2016. V tistem času je bila ena prvih takšnih ograj v Evropi.

Zaščita brežin na odseku Ušnik - Plave

Pavličevo sedlo

Kamnolom Apnenec - Lafarge

Montaža 3.000 kJ Geobrugg podajno lovilnega sistema v Trbovljah 

Transport mrež za 8.000 kJ Geobrugg podajno lovilni sistem

Helikopterska montaža stebrov


8 m stebri za 8.000 kJ podajno lovilni sistem

Krožišče Preval - Sveta Gora

Sanacija plazovitega območja v Logarski dolini

Zaščita skalega podora z mrežami Spider

Zaščita prepadne stene nad vasjo Podpeč - Črni Kal

Zaščita skalnega podora nad državno cesto Zagorje - Trbovlje

Zaščita brežine z podajno lovilnim sistemom nad glavno cesto Zali log - Davča

Zaščita brežine z težko sidrano mrežo nad cesto Logatec- Žiri