Gradnja in montaža daljnovodov, nizko napetostnega omrežja in telekomunikacijskih naprav

Gradimo daljnovode vseh napetostnih nivojev pri čemer smo gradili tudi že del 400 kV daljnovoda. Refence imamo tudi z gradnjo novi - nadomestnih daljnovodov pod obstoječimi daljnovodi, ki so v času gradnje pod napetostjo. Specializirani smo za strme terene, kjer je logističa dostava materiala zelo težka oziroma je možna samo s helikopterjem ali pa z žičnico.

Betonaža stebrov za 110 kv daljnovod Železniki - Bohinj

Dvig armirano betonskega droga za daljnovod s pomožjo montažne igle

Izgradnja novega stojnega mesta za 110 kV daljnovod pri transformatorski postaji v Pivki

Montaža daljnovodnega stebra za 110 kV daljnovod Ajdovščina - Nova Gorica

Vrtanje vrtin za nov daljnovodni steber pri obnovi 110 kV daljnovoda RTP Pivka - ENP Pivka

Sanacija daljnovoda po žledolomu

Montaža vodnikov